Życie bez alkoholu

Życie bez alkoholu

Stowarzyszenie – „Próg Nadziei” Wasilków ma na celu promocję życia bez alkoholu oraz działania informacyjnego dotyczącego sposobu wyjścia z nałogu.

Wsparcie uzależnionym i ich bliskim

Wsparcie uzależnionym i ich bliskim

Stowarzyszenie Próg Nadziei wspiera osoby uzależnione oraz ich bliskich w wyjściu z nałogu.

Pomoc psychologa

Pomoc psychologa

Stowarzyszenie Próg Nadziei oferuje wsparcie psychologa osobom uzależnionym i ich bliskim.

Podlaska Biesiada Trzeźwości Ocalonych 2022

Serdecznie zapraszamy na Podlaską Biesiadę Ocalonych. Odbędzie się ona w dniach 5 – 7 Sierpnia w Wasilkowie przy Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. W trakcie trwania Biesiady będzie możliwość skorzystania z porad specjalistów. Partnerzy strategiczni tegorocznej Biesiady to Województwo Podlaskie, Powiat Białostocki i Urząd Miasta i Gminy w Wasilkowie.

 

Sponsorzy strategiczni:

https://www.facebook.com/prog.nadziei

Wznowienie pracy specjalistów na rzecz mieszkańców Wasilkow

Stowarzyszenie Próg Nadziei informuje o wznowieniu pracy specjalistów na rzecz mieszkańców Wasilkowa. Pod numerem 514 391 225 można umówić się z: psychologiem, specjalistą uzależnień, terapeutą uzależnień czy fizjoterapeutą. Psycholog i lekarz specjalista uzależnień przyjmują w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w siedzibie Stowarzyszenia Próg Nadziei na ul. Nadrzeczna 1 w godzinach 14:00-18:00. Fizjoterapeuta drugi i czwarty wtorek od 17:00-19:00. Koordynator pełni dyżur w godzinach pracy specjalistów, w każdą sobotę godz. 17:00-20:00 i w pierwszą i trzecią środę miesiąca szczegółowe informacje pod nr tel. 514391225. Projekt ten jest współfinansowany przez Gmina Wasilków.

Podlaska Biesiada Trzeźwości Ocalonych 2021

Podlaska Biesiada Trzeźwości to modlitwa i zabawa, które odbywają się w Wasilkowie po raz dziesiąty. Biesiada, która odbywa się od 30 lipca do 1 sierpnia, zawsze na rozpoczęcie miesiąca trzeźwości, wyrosła z pragnienia anonimowych alkoholików aby podziękować za otrzymane łaski życia w trzeźwości .
W tym roku w Biesiadzie biorą udział prowadzący i uczestnicy programu TVP „Ocaleni” z redaktorem Rafałem Porzezińskim, który poprowadzi jedno ze spotkań. Wiele emocji zawsze budzi Droga Krzyżowa ze świadectwami osób uzależnionych i współuzależnionych. Przy poszczególnych stacjach, w ramach rozważań, mówią oni o swoich zmaganiach z chorobą alkoholową i o tym, co ich doprowadziło do trzeźwości w jakiej teraz żyją.
Mszę św. 31 lipca, odprawi ks. Biskup Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Przeżywamy to jako wspaniałą ucztę przy stole Pańskim i radosną zabawę, bo mamy za co Bogu dziękować – stwierdza Piotr Kisielewicz, pomysłodawca imprezy. Organizatorzy pragną, aby Biesiada stała się na stałe miejscem świętowania trzeźwości w tym okresie.
Dzień wcześniej, 30 lipca, będzie można wziąć udział w mitingu Wspólnoty św. Jakuba pt. „12 kroków dla chrześcijan”. Przewidziano także koncerty zespołów i adorację Najświętszego Sakramentu.
Mszy św. 1 sierpnia na rozpoczęcie miesiąca trzeźwości będzie przewodniczył ks. Leszek Marciniak z Chojna.
Piotr Kisielewicz, Ruch Abstynencko-Trzeźwościowy w Wasilkowie tel. 515 357 349

Sponsorzy strategiczni:

                                                 

Stowarzyszenie „Próg Nadziei” to:

  • Profesjonalna pomoc uzależnionym – przyjmuje nieodpłatnie specjalista uzależnień – dr Adrian Tyszka.
  • Pomoc prawna – przyjmuje nieodpłatnie – Paulina Parczyńska
  • Psycholog – przyjmuje nieodpłatnie psycholog rodzinny – mgr Renata Kostecka

W terminach wolnych od zajęć tanecznych spotykają się chętni, którzy trenują na sprzęcie sportowym.

To wszystko odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „Próg Nadziei” w budynku przy ul. Nadrzecznej 1 w Wasilkowie.

Zapraszamy.

Pomóż ocalić Próg Nadziei

Stowarzyszenie - „Próg Nadziei” Wasilków ma na celu promocję życia bez alkoholu oraz działania informacyjnego dotyczącego sposobu wyjścia z nałogu. Stwarza możliwości aktywnego spędzania czasu mieszkańcom Wasilkowa. Aktualnie jedynie czym dysponujemy to lokal, w którym jest bardzo dużo do zrobienia aby mógł być użyteczny do naszej działalności.

Wesprzyj nas