Pomoc psychologa

Stowarzyszenie Próg Nadziei oferuje wsparcie psychologa osobom uzależnionym i ich bliskim.