Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Próg Nadziei w Wasilkowie

Stowarzyszenie „Próg Nadziei” to:

  • Profesjonalna pomoc uzależnionym – przyjmuje nieodpłatnie specjalista uzależnień – dr Zenon Sidun.
  • Pomoc prawna
  • Psycholog – przyjmuje psycholog rodzinny – mgr Renata Kostecka

W terminach wolnych od zajęć tanecznych spotykają się chętni, którzy trenują na sprzęcie sportowym.

To wszystko odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „Próg Nadziei” w budynku przy ul. Nadrzecznej 1 w Wasilkowie.

Zapraszamy.