Wsparcie uzależnionym i ich bliskim

Stowarzyszenie Próg Nadziei wspiera osoby uzależnione oraz ich bliskich w wyjściu z nałogu.